Convergenţe (Oradea)
ISSN 2668-912X

ISSN-L 2668-912X

Suntem o revistă de orientare creștină interconfesională sau transconfesională, dar fără afiliere denominațională. Din punct de vedere dogmatic, ne limităm la esența stipulată în Crezul creștin. Nefiind o publicație cu profil teologic, preferăm să lăsăm chestiunile de antropologie, soteriologie, ecleziologie sau escatologie cât mai puțin precizate. Adăugăm la Crez și convingerea că Biblia este o carte inspirată divin, dar, din nou, fără să problematizăm suplimentar la acest punct. Autorii, luați în parte, își asumă explicit identități confesionale, dar pe care înțeleg să le folosească dialogal și creativ.

Cu bisericile, vom menține un raport de independență respectuoasă, în sensul că recunoaștem rostul, funcția și misiunea Bisericii, însă nu suntem purtătorii de cuvânt ai pozițiilor oficiale exprimate de instituții ecleziale, după  cum nu încercăm nici să ne erijăm într-un substitut pentru biserici.  Preferăm o poziționare în spațiul dintre biserică și „lume”, în piața publică, asumând un mesaj de factură creștină, dar fără obligații instituționale. Nu vom ocoli însă subiectele incomode, atunci când vom considera că dezideratele creștine fundamentale sunt deturnate către alte obiective.

Suntem neafiliați politic și instituțional. Păstrăm o distanță critică față de politică, pe care însă o considerăm o necesară modalitate de organizare și negociere a conviețuirii noastre pământești. Nu folosim polarizarea stânga-dreapta pe post de criteriu de operare în spațiul religios. Refuzăm și ispita teocrației, câtă vreme istoria ne învață că toate variantele încercate în lumea noastră de sub Soare au eșuat. Colaboratorii pot să aibă angajamente politice, pot chiar și să le exprime în diverse luări de poziție, dar acestea nu angajează și direcția revistei.

Ne interesează în primul rând argumentul logic, onest, interesul pentru adevăr, capacitatea de a vedea lucrurile nuanțat, prudența când vine vorba despre generalizări și concluzii definitive, smerenia umană și modestia profesională autentică în asumarea punctelor de vedere. Ne preocupă să scoatem în evidență binele, frumosul, adevărul și dragostea de oameni, într-o atmosferă dominată, firește, de spectaculozitatea infotainment-ului negativ.

Ne focalizăm pe analize, comentarii, eseuri, reportaje, evenimente reprezentative, evocări istorice, dezbateri, interviuri, creații originale (proză, poezie), recenzii de film și carte. Dar și puțin umor, ca să nu ne luăm prea în serios; nu se face. Nu urmărim breaking-news, nu suntem în primul rând o publicație de știri.

Autorii care contribuie cu materiale la revistă își pun semnătura pe articole și își asumă astfel opiniile formulate. Firește, nu toate punctele de vedere exprimate, în fiecare detaliu, reprezintă crezul revistei. Dar credem în valoarea libertății de exprimare și mizăm pe rolul acestei comunități hermeneutice în căutarea și discernerea adevărului.

Ne propunem ca, pe cât ne stă în putință, să refuzăm propaganda și ideologiile de orice fel, să denunțăm și deconstruim limba de lemn, să pariem pe autenticitate, pe argumentul viu, pe asumarea riscului de a gândi pe cont propriu, pe valoarea pedagogică a îndoielii sănătoase, pe efectele benefice ale confruntării de idei, pe capacitatea de a păstra în vedere umanitatea preopinentului indiferent de convingerile sale, pe refuzul prozelitismului, pe cultivarea și exersarea lucidității și a gândirii critice.

Am optat pentru un format de tip magazin, în care să se regăsească o cât mai largă paletă de vocații asumate de creștini, cu proveniență confesională cât mai variată. Pluralitatea vocilor – atât sub raport denominațional, cât și sub aspect vocațional-profesional – reprezintă un deziderat, stabilit în mod programatic, al revistei „Convergențe”.