Întâia Epistolă către Vladimireni

Share:

1. Subsemnatul, rob a lui Isus, chemat prin voia lui Dumnezeu, către biserica din Moscova și ucenicilor ei de pretutindeni, har și pace de la Dumnezeu și Isus Cristos, care s-a dat pe Sine pentru păcatele noastre și ne-a născut prin moartea Sa la o viață nouă.

Vă chem să vă pocăiți de trufia care v-a înrobit sub jugul ei și v-a făcut să vă credeți stăpâni peste ceea ce nu ne-a fost încredințat decât întru administrare.

Sunt uimit, fraților, că treceți așa de repede de la Cel Care v-a chemat la viață prin harul lui Cristos, la evanghelia lui Marte. Nu că ar exista vreo altă evanghelie, dar sunt unii care s-au pus să vă tulbure și să vă împuie capul cu basme și înșirări de neamuri, care doar prin îngăduința Celui Preaînalt au fost făcuți stăpâni vremelnici peste o mână de pământ. Iată însă că au ajuns, cu vremea, să pretindă dreptul de întâi născut asupra hotarelor în care Dumnezeu i-a așezat ca să se înmulțească, hotărâți să-și plăsmuiască un mandat divin sub greutatea căruia să strivească orice alte revendicări străine intereselor lor. Vă zic doar să luați aminte la Cel ce este Stăpân peste veacuri și în mâna Căruia stau toate lucrurile, căci nu prin puterea noastră suntem făcuți stăpâni peste țărmurile Pontului Euxin, peste Asia Mică, peste Sciția sau peninsula Taurică, ci doar prin voia Lui, așa că vă chem să vă pocăiți de trufia care v-a înrobit sub jugul ei și v-a făcut să vă credeți stăpâni peste ceea ce nu ne-a fost încredințat decât întru administrare.

Frații mei, așteptați-vă unii pe alții în răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții așa cum se îngăduie feluritele mădulare din trupul lui Cristos unele pe celelalte, care laolaltă formează frumusețea unității trupului bisericesc. Căci dacă toți am fi de-un fel, așa cum pretind învățătorii voștri mai nou – care spun că nu există ucrainean și rus, ci există un singur fel de-a fi, cel moscovit, iar cât despre deosebirile dintre voi, le numesc rătăcire și minciună menită să dezbine – vă spun doar atât: în Cristos nu este nici rus, nici ucrainean, nici român, nici german, ci toți suntem una în El, iar El nu poate fi făcut captiv vreunui trib, căci vița Lui își trage seva din Dumnezeu și nu din vreun hotar pe care unii, în rătăcirea lor, au început să-l vadă ca fiind mai binecuvântat decât altele.

De ce credeți că tăișul, plumbul și uraniul vostru ar avea loc în Împărăția Lui și cum credeți că puteți chema numele lui Cristos peste ele, rătăciților?

De ce îl mustri tu, Vladimire, pe fiul cosacului? De ce îi judeci, frate moscovit, portul, limba și deprinderile, amăgindu-l că ceea ce tu ai să-i oferi e mai presus decât ce are el deja? Căci avându-l pe Cristos, așa cum vă lăudați, orice altă deosebire ar trebui să pălească în fața unității prin credință. Nu le cereți supunere, căci Singurul căruia i se cuvine toată supunerea v-a numit deja pe toți prieteni și frați. Cu ce drept și duh lucrați voi când răsturnați această temelie a neprihănirii?

Eu vă zic atât: să năzuiți laolaltă spre pace, căci doar așa veți putea fi numiți fii ai Domnului Păcii. Or dacă voi căutați motive de ceartă cu frații voștri pentru deosebiri de formă și planuri pământești sau credeți că în sprijinul cauzei voastre puteți folosi numele lui Cristos, ascunzându-vă după el, așa cum nu de puține ori l-am auzit pe fratele Kirill vorbind, cât și pe cei care se adună în jurul lui ca niște viespi pregătite să înțepe mai degrabă decât ca niște albine lucrând la lărgirea Împărăției lui Dumnezeu, vă amintesc cuvintele Mântuitorului nostru: „oricine se mânie pe fratele său va fi vrednic de osândă”. Dar dacă tu, ucenic al Moscovei, nu doar că te mânii, ci îl lovești peste obraz și îl batjocorești când cade cu fața la pământ, strigând la el că își merită pedeapsa, cu cât mai mare îți va fi osânda, frate? Cum te mai lauzi cu numele lui Cristos când te cufunzi în această groapă adâncă care seamănă din ce în ce mai mult cu fundul Gheenei?

Căci avându-l pe Cristos, așa cum vă lăudați, orice altă deosebire ar trebui să pălească în fața unității prin credință.

Să vă feriți de cei care își înfoaie pieptul și umblă țanțoș printre voi, convingându-vă de cutare și cutare lucru mai mult prin putere și înfricoșare decât prin duhul blândeții și cuvintele Mântuitorului, căci Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Apărați cauza orfanului, apărați cauza văduvei și a celor oropsiți, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei care asupresc pe cei slabi, căci aspră va fi judecata celor care sună trompeta veseliei în fața acestor stăpânitori fără milă.

Știu că din gura voastră lipsesc psalmii și binecuvântările, căci frații se întorc la mine cu teamă și cutremur, vorbind despre cum prețuiți ploconirea cu fața la pământ, atât a voastră, cât și a celor pe care i-ați vrea ai voștri. Știu – și nu mă tem să spun adevărului pe față – că ați fost vii, dar ați murit, căci un pom al cărui singur rod e mărul otrăvit pe care îl întinde cu generozitate trecătorilor și-a pierdut menirea.

Tu, moscovitule, adu-ți aminte de Cel care te-a chemat întâia oară la viață și pocăiește-te de păcatul asemănării cu acei frați care au plecat pe calea pierzării, a violenței, a pledoariei pentru răspândirea evangheliei prin tăișul sabiei. Vegheați și păziți legătura frățească, înnodați înapoi legăturile care au fost cândva tăiate, căci nu aveți voi dreptul să furați din tolba și desaga fratelui vostru doar pentru a răzbuna păcatele trecutului – reale sau imaginate. Căci a lui Dumnezeu e răzbunarea, voi căutați, pe cât vă pricepeți, dreptatea în toate.

Tu, moscovitule, adu-ți aminte de Cel care te-a chemat întâia oară la viață și pocăiește-te de păcatul asemănării cu acei frați care au plecat pe calea pierzării, a violenței, a pledoariei pentru răspândirea evangheliei prin tăișul sabiei.

Cât despre Vladimir, robul șiret și viclean care v-a sucit mințile, să fie anatema el și toți cei care nu se dezic de el. Gura lui e ca un mormânt deschis din care iese aerul morții pe care s-a clădit această sinagogă a Satanei. Ce ar zice Domnul nostru Isus Cristos despre mărturia acelor bătrâni ai bisericii care bagă săbiile și scuturile moscoviților în biserică, crezând că puterea Domnului are nevoie de brațele voastre pentru a rezista încercărilor. Dacă El a biruit însăși moartea, ce altceva îi mai poate sta împotrivă? De ce credeți că tăișul, plumbul și uraniul vostru ar avea loc în Împărăția Lui și cum credeți că puteți chema numele lui Cristos peste ele, rătăciților?

Să stați nepăsători în fața acestui tăvălug, să lăsați valul nedreptății lui Vladimir să se spargă de malul ucrainean, înghițindu-l și înecându-l pentru a și-l însuși, așa, neînsuflețit, ca pe un premiu mult mai mare, în loc să-l păstreze lângă sine în bună prețuire și în viață, dar fără a-i stăpâni pe de-a întregul, vă faceți părtași la aceleași crime, așa că luați aminte la asprimea judecății care va cădea peste voi dacă lăsați sângele nevinovat al fraților voștri să curgă în continuare pentru a umple gâtlejul celor nesătui și cu ochii înecați în grăsime.

Adevărul e că nu știu cum ar fi sunat o epistolă scrisă de Pavel dacă ar fi fost contemporan evenimentelor din Ucraina, însă pot să intuiesc că nu ar fi făcut niciodată pledoarie busculării Aproapelui întru sumisiune și umilire, la fel cum pot să intuiesc că obsesiei expansionismului militar geografic i-ar fi opus expansionismul neînarmat și vulnerabil al credinței. Nu poți mărșălui în spatele crucii cu focoase nucleare și amenințări cu moartea, la fel cum nu te poți ralia cauzei acesteia fără să-l pierzi din privire pe Cristos.

Alte texte din grupajul Război în Ucraina.

[Imagine: Icoană reprezentându-i pe veteranii Celui de-al Doilea Război Mondial (dreapta) & trupele neregulate folosite la Anexarea Crimeeii (stânga) din Catedrala Principală a Forțelor Armate Ruse – Catedrala Învierii lui Cristos. Putin e vizibil în cadranul din stânga, alături de Șoigu, Gherassimov și alți câțiva siloviki (ctitori), iar în dreapta e portretul lui Stalin arobrat undeva pe fundal.]

Susține revista Convergențe!
Vrem să lărgim echipa și să tipărim cele mai bune materiale.

Alege moneda

Alege suma

Doneaza prin Revolut

0730020283

Memorează numărul în agenda telefonului tău iar apoi folosește aplicația Revolut pentru a face o donație.
*Menționează "Donație Convergențe"

Plată cu OP

ASOCIAȚIA DECENU.EU

CUI: 37579166

NR. ÎNREG: 15/A/10.03.2017

LEI: RO21INGB0000999906900531

EUR: RO98INGB0000999906931543

SWIFT : INGBROBU

Share:

2 comments

  1. Alin 9 September, 2023 at 13:20 Reply

    Minunată operă de fariseism!

    așteptăm epistole către neoprotestanții din America ce au aplaudat războiul lui Bush in Irak cu jumate de milion de victime și care sprijină cu arme epurarea etnică din Israel, sau uciderea copiilor prin Afganistan și Siria, ori bombele din Panama. Sau aplaudau bombardarea Serbiei (unde musulmanii au inceput genocidul, căci americanii aduseseră jihadiști din Arabia să rupă Serbia).

    e minunat să fii moralist, chiar necesar. Doar să fim tot timpul, nu doar când zice la televizor.

Leave a reply