Întâia Epistolă către Vladimireni

1. Subsemnatul, rob a lui Isus, chemat prin voia lui Dumnezeu, către biserica din Moscova și ucenicilor ei de pretutindeni, har și pace de la Dumnezeu și Isus Cristos, care s-a dat pe Sine pentru păcatele noastre și ne-a născut prin moartea Sa la o viață nouă. Vă chem să vă pocăiți de trufia care v-a înrobit sub jugul ei și v-a făcut să vă credeți stăpâni peste ceea ce nu ne-a fost încredințat decât întru administrare. Sunt uimit, fraților, că treceți așa de repede de la Cel Care v-a chemat la viață prin harul lui Cristos, la evanghelia lui … Continuă lectura Întâia Epistolă către Vladimireni